<nobr id="jpppt"><strike id="jpppt"><em id="jpppt"></em></strike></nobr>

<delect id="jpppt"><strike id="jpppt"></strike></delect>

<var id="jpppt"></var>
<output id="jpppt"><strike id="jpppt"></strike></output>

  <dfn id="jpppt"><del id="jpppt"><em id="jpppt"></em></del></dfn>

  <sub id="jpppt"></sub>

  <listing id="jpppt"><strike id="jpppt"><progress id="jpppt"></progress></strike></listing>

   当前位置: 佛教网首页 > 佛经 > 大般涅槃经 > 正文内容

   大般涅槃经 在所有经典中的地位

   大般涅槃经  发表时间:2020-02-10   作者: 未知  来源: 网络  点击:     放大 正常 缩小 关闭

   《涅盘经》是佛教经典的重要部类之一,有大乘与小乘之分。西晋后出现了几种不同的大乘《涅盘经》的译本。

    其中影响大的主要有三个:

    一是东晋义熙十四年(公元418年)僧人法显和觉贤合译的《大般泥洹经》六卷,但该译本不是《涅盘经》的全译,只是译了原经初分的前五品;

    二是北凉玄始十年(公元421年)由著名的译经师昙无谶所译的《大般涅盘经》四十卷,该译本首次将原经的完整面目现于中土世人面前;

    三是刘宋元嘉年间(公元424—453年),慧严、慧观与诗人谢灵运等根据上述两译本进行改编的《大般涅盘经》三十六卷,又称作《南本涅盘经》。

    时佛赞言:“善哉!善哉!善男子,如是,如是,如汝所说。是诸大乘方等经典,虽复成就无量功德,欲比是经不得为喻,百倍、千倍、百千万亿倍,乃至算数譬喻所不能及。善男子,譬如从牛出乳,从乳出酪,从酪出生酥,从生酥出熟酥,从熟酥出醍醐。醍醐最上,若有服者,众病皆除,所有诸药悉入其中。善男子,佛亦如是,从佛出生十二部经,从十二部经出修多罗,从修多罗出方等经,从方等经出般若波罗蜜,从般若波罗蜜出大涅槃,犹如醍醐。言醍醐者喻于佛性,佛性者即是如来。善男子,以是义故,说言如来所有功德无量无边不可称计。”

    迦葉菩萨白佛言:“世尊,如佛所赞《大涅槃经》,犹如醍醐最上最妙,若有能服众病悉除,一切诸药悉入其中。我闻是已窃复思念,若有不能听受是经,当知是人为大愚痴,无有善心。世尊,我于今者实能堪忍,剥皮为纸,刺血为墨,以髓为水,折骨为笔,书写如是《大涅槃经》;书已读诵令其通利,然后为人广说其义。世尊,若有众生贪著财物,我当施财,然后以是《大涅槃经》劝之令读;若尊贵者,先以爱语而随其意,然后渐当以是大乘《大涅槃经》劝之令读;若凡庶者,当以威势逼之令读;若憍慢者,我当为其而作仆使,随顺其意,令其欢喜,然后当以大般涅槃而教导之;若有诽谤大乘经者,当以势力摧之令伏,既摧伏已,然后劝之令读《大涅槃经》;若有爱乐大乘经者,我躬当往,恭敬供养,尊重赞叹。”

    尔时,佛赞迦葉菩萨:“善哉!善哉!汝甚爱乐大乘经典,贪大乘经,爱大乘经,味大乘经,信敬尊重供养大乘。善男子,汝今以此善心因缘,当得超越无量无边恒河沙等诸大菩萨,在前得成阿耨多罗三藐三菩提。汝亦不久复当如我广为大众演说如是大般涅槃如来佛性,诸佛所说秘密之藏。

    《北本大般涅槃经》卷第十四圣行品第七之四

    从世尊的法语开示中我们不难明白《大般涅槃经》与其他方等经典的关系以及《大般涅槃经》最上最妙的地位。我们学佛人当顶礼持诵《大般涅槃经》!

   阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,您的支持是我们进步的动力。挑错|打印
   精华文章
   ? 新英体育app_新英体育下载_新英体育英超直播免费