<nobr id="jpppt"><strike id="jpppt"><em id="jpppt"></em></strike></nobr>

<delect id="jpppt"><strike id="jpppt"></strike></delect>

<var id="jpppt"></var>
<output id="jpppt"><strike id="jpppt"></strike></output>

  <dfn id="jpppt"><del id="jpppt"><em id="jpppt"></em></del></dfn>

  <sub id="jpppt"></sub>

  <listing id="jpppt"><strike id="jpppt"><progress id="jpppt"></progress></strike></listing>

   当前位置: 佛教网首页 > 佛经 > 佛经注音 > 正文内容

   佛说八大人觉经注音版【含念诵视频】

   佛经注音  时间:2017-08-30   作者: 安世高  来源: 网络  点击:     放大 正常 缩小 关闭 手机版

   以上为《佛说八大人觉经》的教念视频,请观看视频学习

   佛说八大人觉经注音版

    后汉沙门安世高  译

    wéi fó dì zǐ , cháng yú zhòu yè , zhì xīn sòng nìan bā dà rén jué :

    为佛弟子,常于昼夜,至心诵念八大人觉:

    dì yī jué wù : shì jiān wú cháng ;

    第一觉悟世间无常;

    guó tǔ wēi cuì , sì dà kǔ kōng , wǔ yīn wú wǒ , shēng mìe bìan yì , xū wěi wú zhǔ ,

    国土危脆,四大苦空,五阴无我,生灭变异,虚伪无主,

    xīn shì è yuán , xíng wéi zuì sǒu , rú shì guān chá , jiàn lí shēng sǐ .

    心是恶源,形为罪薮,如是观察,渐离生死

    dì èr jué zhī : duō yù wéi kǔ ;

    第二觉知:多欲为苦;

    shēng sǐ pí láo , cóng tān yù qǐ , shǎo yù wú wéi , shēn xīn zì zài ;

    生死疲劳,从贪欲起,少欲无为,身心自在;

    dì sān jué zhī : xīn wú yàn zú , wéi dé duō qiú , zēng zhǎng zuì è ;

    第三觉知:心无厌足,惟得多求,增长罪恶;

    pǘ sà bù ě , cháng nìan zhī zú , ān pín shǒu dào , wéi huì shì yè .

    菩萨不尔,常念知足,安贫守道,惟慧是业。

    dì sì jué zhī : xiè dài zhuì luò ;

    第四觉知:懈怠坠落;

    cháng xíng jīng jìn , pò fán nǎo è , cuī fú sì mó , chū yīn jiè yù .

    常行精进,破烦恼恶,摧伏四魔,出阴界狱。

    dì wǔ jué wù : yú chī shēng sǐ ;

    第五觉悟:愚痴生死;

    pú sà cháng niàn , guǎng xué duō wén , zēng zhǎng zhì huì ,

    菩萨常念,广学多闻,增长智慧

    chéng jiù biàn cái , jiào huà yī qiè , xī yǐ dà lè .

    成就辩才,教化一切,悉以大乐。

    dì liù jué zhī : pín kǔ duō yuàn , héng jié è yuán ;

    第六觉知:贫苦多怨,横结恶缘;

    pú sà bù shī , děng nìan yuàn qīn , bú niàn jiù è , bú zēng wù rén .

    菩萨布施,等念怨亲,不念旧恶,不憎恶人。

    dì qī jué wù : wǔ yù guò huàn ;

    第七觉悟:五欲过患;

    suī wéi sú rén , bù rǎn shì lè , cháng niàn sān yī , wǎ bō fǎ qì ,

    虽为俗人,不染世乐,常念三衣,瓦钵法器,

    zhì yuàn chū jiā , shǒu dào qīng bái , fàn xíng gāo yuǎn , cí bēi yī qiè .

    志愿出家,守道清白,梵行高远,慈悲一切。

   阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,您的支持是我们进步的动力。挑错|打印
   精华文章
   ? 新英体育app_新英体育下载_新英体育英超直播免费